Korningvej 70, Korning, 8700 Horsens, Tlf.: 79 74 12 76, Man - tors 06:00 - 17:00 fre kl: 16:00
Skolebestyrelsen
Samarbejde med skolebestyrelsen

 

Mål:

  • Skolebestyrelsen er bestyrelse for Børnehave og Skole
  • Landsbyhaven ønsker et godt samarbejde med skolebestyrelsen
  • Landsbyhaven ønsker formidle Landsbyhavens dagligdag til skolebestyrelsen og informere om det som er aktuel

 

Metoden:

  • Forældre fra børnehaven kan lade sig opstille til bestyrelsen og har stemmeret
  • Der afholdes 9-10 skolebestyrelsesmøder pr. skoleår af 3 timers varighed.
  • På skolebestyrelsesmøderne fremlægges hver gang, hvad der sker i Landsbyhaven
  • Læreplaner fremlægges hvert år på skolebestyrelsesmødet i september
  • Nyhedsbreve til forældre, udsendes til alle skolebestyrelsesmedlemmer, da nogle skolebestyrelsesmedlemmer ikke har børn i Landsbyhaven
  • Der tages kontakt til skolebestyrelsen, hvis dette er aktuel

  

 

 

Skolebestyrelsen består af:

Skolebestyrelsesformand

Birgit Vind


Næstformand
Forældrerepræsentant

Lotte Qwist


Forældrerepræsentant

Bettina Larsen


Forældrerepræsentant

Rikke Ganderup 

 

Til skolebestyrelsesmøderne deltager i øvrigt fra Skolen og SFO:

 


-------------------------------------------------

Afdelingsleder skolen

Tove Deleurant Skytt


Medarbejderrepræsentant skolen

Brian Jakobsen

USFO-leder

Olga Jensen


Medarbejderrepræsentant Landsbyhaven

Mette Jørgensen


Sidst opdateret 9. marts 2017